Dağıtımı Yapılan Yayınlar


Kitabın Adı: YÖNETİM EKONOMİSİ
Yazar Adı: Prof. Dr. İ. Özer ERTUNA
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 330
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899080
Fiyatı: 29 TL
Açıklama:

Herkesin sık sık tekrarladığı bir söz vardır: "dünya değişiyor" veya "hayatta değişmeyen tek şey değişimdir" gibi. Evet, bu doğrudur. Ama önemli olan değişime kimlerin yön vereceğidir. Bu kitap, hızla değişen dünyada, yöneticileri, değişmeleri yönlendirme konusuda desteklemeyi amaçlamaktadır. Yöneticiler aldıkları kararlarla şirketlerini hedeflerine götürmeye çaba göstermektedir. Öbür yandan yöneticilerin kara ve uygulamaları dünyayı ve yaşam şeklimizi yeniden şekillendirmektedir.
   
   
     

Kitabın Adı: TURKEY'S PLACE IN EUROPE AND IN THE MIDDLE EAST
Yazar Adı: Editör Erol MANİSALI
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 224
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899028
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

The International Girne Conferences were held in Girne between 1984 and 1994. Regional and international issues and problems have been discussed by International and Turkish figures in economics and politics. Most of the papers and discussions were published in a book from after the conferences. In 1988 and 1989 Turkey's place in Europe and in the Middle East were under discussion. The book contains well known Turkish and regional experts of the international community.
   
   
     

Kitabın Adı: SU MÜHENDİSLİĞİ El Kitabı
Yazar Adı: Prof. Dr. Atıl BULU
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 210
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899073
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

   
   
     

Kitabın Adı: STRATEJİK YÖNETİM
Yazar Adı: Prof. Dr. Özer ERTUNA
Baskı: 2008
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 208
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899011
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

Kitap, vizyon, misyon ve strateji saptama ve gerekli politikaları oluşturma deneyimi vermeyi amaçlamaktadır. Günümüzde yöneticilerin iş idaresinde stratejik yönetim uygulamaları gerekmektedir. Bu sayede yöneticiler şirketlerine, mal ve hizmetlerine kimlik kazandırabilecekler, tüm çalışanların şirketin hedefleri doğrultusuda şevkle çalışmalarını sağlayabileceklerdir. Bu kitap "stratejik planlama kılavuzu" değildir. Stratejik planlama konusunda pek çok kılavuz bulunmaktadır. Bu kitapta, yeri geldikçe bu kılavuzlara da atıf yapılmaktadır. Sağlam bir stratejik vizyon bulunmadan bu kılavuzların kullanılması başarılı bir sonuca götürmeyecektir. Fakat, iyi bir stratejik planlama vizyonu geliştirdikten sonra ise, herhangi bir kılavuz kolaylıkla kullanılabilecektir.
   
   
     

Kitabın Adı: HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TASARIM VE HESAP ESASLARI
Yazar Adı: Prof. Dr. Atıl BULU
Baskı: 2011
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 204
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899116
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

Hidroelektrik Santraller risk taşımayan, hava kirliliği oluşturmayan, iklim değişikliğine neden olmayan ve doğal çevreyi bozmayan güç üreticileridir. Aynı zamanda çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, yakıt gideri olmayan, uzun ömürlü (200 yıl), yatırımı geri dönme süresi kısa, (5-10 yıl) işletme gideri (0,2 cent/kWh), dışa bağımlı olmayan elektrik üreticileridir. Ülkemiz hızla kalkınmaya başladığı için enerji gereksinmesi de aynı hızla artmaktadır. 2020 yılına kadar 550 milyar kWh (% 22 si hidroelektrik) enerji gereksinmesi olacağı hesaplanmaktadır. Ülkemizin DSİ verilerine göre teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilen 140 milyar Kwh hidrolektrik potansiyeli vardır. 2023 yılına kadar bu kapasitenin kullanıma sunulması için 1738 adet HES projesinin devreye sokulması planlanmıştır.
   
   
     

Kitabın Adı: HALKLA İLİŞKİLER Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım
Yazar Adı: Yard. Doç Dr. Mehmet ALİKİŞİOĞLU
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 220
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899042
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

Bir çok kitap ve benzeri yayında, halkla ilişkiler; medya kanalı doğru olarak seçildikten sonra, hedef kitlenin düşüncelerini ve tercihini etkilemek için kullanılan bir iletişim ve etkileme yönü güçlü kişilerce yapılan bir çalışma tarzı olarak ele alınmıştır. Genellikle iş dünyasında halkla ilişkiler ise, sadece etkili ve sevimli bir iletişim yeteneği olan veya şirketleri tanıtan bir veya birkaç kişini yapabileceği, güler yüzlü tatlı dilli olmakla başarılabilen, şirin ve moda bir uğraşı alanıdır. Daha çok yakışıklı erkek ve güzel kadınların doğal olarak tercih edildiği sanılan; gösterişli, zevkli, bir meslek olarak, insanlar tarafından konuşulan ve hakkında hemen herkesin bir fikri olduğu işin adıdır halkla ilişkiler.
   
   
     

Kitabın Adı: ENERJİ KAYNAKLARI
Yazar Adı: Prof. Tolga YARMAN
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 170
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899035
Fiyatı: 10 TL
Açıklama:

Petrol ve doğal gaz kısa sürelerde bitmeye yakın, Kömür, yüz elli yıl boyunca yetenek kadar… Üretken reaktörler olmaksızın gezegenimizin uranyum gizilleri, çok dayanabilecek gibi görünmüyor: elli yıl!... Bilinen kaynaklar demek ki, neredeyse, ömrümüzden kısa bir sürede tükeniyor. Kaynakların ömrünü tartışırken andığımız marjlar, tehlikeyi ferahlık verici ölçülerde öteleyemiyor.
   
   
     

Kitabın Adı: CUMHURİYET Yolunun Kilometre Taşları
Yazar Adı: Yard. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ
Baskı: 2007
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 372
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786050007008
Fiyatı: 29 TL
Açıklama:

Bu kitapta; Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyete giden süreçte; çeşitli siyasal ve sosyal çalkantılar, ekonomik yetersizlikler, isyanlar ve işgaller gibi olumsuzlukların, büyük fedekarlık ve özveriyle nasıl aşıldığını bulacaksınız. Bu vatana can ve kan borcunu ödeyerek bize özgür bir ülkede yaşama olanağı sağlayanların bu mirasını korumak bizler de ter borcu ödememiz gerektiğini, asla akıldan çıkarmadan çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki! Geçmişini bilmeyen uluslar geleceği iyi planlayamazlar ve sürekli hata yaparlar. Cumhuriyet kazanımları dünyada meydana gelen değişim, gelişim ve teknolojik ilerlemeler karşısında önce çok iyi korunmalı, sonra da hedeflenen çağdaşlık seviyesine yükseltilmelidir. Bugün bu coğrafyada yaşamamızın gerekçesi budur.
   
   
     

Kitabın Adı: AMASYA TAMİMİ VE PROTOKOLÜ
Yazar Adı: Yard. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ
Baskı: 2009
Ebat: 16x24 cm
Sayfa: 170
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786055899066
Fiyatı: 19 TL
Açıklama:

Elde yok denecek kadar kalan ulusal güç unsurları ile "Ulus egemenliğine dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurulması" amacını gerçekleştirmek için uygulanacak "Ulusal Siyaset" ve "Ulusal Strateji" nin belirleyici unsuru 22 Haziran 1919'da Amasya'da imzalanan Amasya Tamimi'dir. Amasya bölgesine önemli tarihi bir belgenin imzalanmasına ev sahipliği yapmıştır.
   
   
     

Kitabın Adı: LIBRARIES OF İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ
Yazar Adı: Hülya Dilek Kayaoğlu
Baskı: 2010
Ebat: 14x23 cm
Sayfa: 170
Kağıt: Kuşe kağıt
ISBN: 6058839459
Fiyatı: 30 TL
Açıklama:

Bu kitap, yaklaşık 8000 yıllık tarihi boyunca birçok uygarlığa beşiklik etmiş olan İstanbul'un, kültür başkenti olgusuna kütüphaneler aracılığıyla bir kültür vurgusu yapabilmeyi hedeflemiştir. Kuşkusuz kütüphaneler, hem kültürün taşıyıcısı, hem de zenginleştiricisi kurumlar olarak kent kültürünün öne çıkartılmayı fazlasıyla hak eden yapı taşlarıdır. Kültürle beslenen kütüphane, sunduğu hizmetler ve yerine getirdiği çeşitli işlevlerle kültürün bizzat parçası ve oluştrucusu haline gelir.
   
   
     

Kitabın Adı: ÖNCE İNSAN ÖNCE İLETİŞİM
Yazar Adı: Erol Yılmaz
Baskı: 2010
Ebat: 13,5x20 cm.
Sayfa: 208
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 9789944410526
Fiyatı: 14 TL
Açıklama:

Halkla ilişkilerin birçok tanımı vardır. Ancak kütüphaneler ve kütüphaneciler için sanırım şu tanımı ön planda tutmamız gerekir. "Halkla ilişkiler, herhangi bir kuruluşun, halkın düşüncelerini etkilemeye dönük faaliyetlerdir." Çünkü halkımızın büyük çoğunluğu çağdaş ve etkin kütüphane hizmetinden yoksun olmasına rağmen, genellikler büyük bir hizmetin eksikliği yada yetersizliği konusunda yeterince duyarlı değildir. Halkın inanmadığı ve desteklemediği şeyleri gerçekleştirmenin zorluğu tartışılmaz bir gerçek olduğundan, bu noktada biz kütüphanecilerin iş daha da zorlaşmaktadır.
   
   
     

Kitabın Adı: Üretim Yönetimi
Yazar Adı: Prof.Dr. Aykut Top - Yrd. Doç. Dr. Erdal Yılmaz
Baskı: 1. Baskı
Ebat: 16 X 24 cm
Sayfa: 362
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786056070822
Fiyatı: 18,5 TL
Açıklama:

İşletme Yönetiminin temel işlevlerinden olan Üretim Yönetimi, gerek imalat gerekse hizmet sektöründe çalışan yöneticilerin bilgi sahibi olması gereken bir alandır. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında daha verimli, ekonomik ve kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Üniversitelerin endüstri mühendiliği, işletme gibi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ve endüstrideki uygulayıcıların ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan bu kitap, üretim sistemlerinin tasarımı, üretim planlaması ve kontrolü ile ilgili konuları kapsamaktadır. Kitapta uygulamaya yönelik problem ağırlıklı bir yaklaşım benimsenmiş olup üretim planlama ve kontrolünde yararlanılabilecek çeşitli Yöneylem Araştırması tekniklerine de geniş yer verilmiştir.
   
   
     

Kitabın Adı: MÜŞTERİ
Yazar Adı: Prof. Dr. Sahavet Gürdal
Baskı: 2009
Ebat: 13,5x20 cm
Sayfa: 375
Kağıt: 1. Hamur
ISBN: 9786056070808
Fiyatı: 16,5 TL
Açıklama:

Özellikle yaşanan global krizle ne kadar önemli olduğunu bir kez daha işletmelere hatırlatan: Gerçekten BİZİM MAAŞIMIZI ÖDEYEN: İstek, gereksinim, deneyimleriyle işletmeye FIRSATLAR PENCERESİ AÇAN: Kendinin 'DEĞERLİ/ÖNEMLİ' olduğunun hatırlanmasını: VERİLEN SÖZLERİN tutulmasını, kazandırırken kazanmayı isteyen: GÜCÜN GERÇEK SAHİBİ MÜŞTERİ... Başarıya giden yolun temel taşı olan müşteriye bakış açısı aslında bir 'kültür'dür. Bu kültürün yaratılması ve yaşaması işletmenin ilk günden başlayarak yaratacağı maddi ve manevi değerleri benimsemesi, yaygınlaştırması ve geleceğe taşımasıyla olasıdır. Müşteri Odaklılık/Merkezlilik; "Müşterinin Öğrenilmesi"yle ortaya konan davranış modelleridir.
   
   
     

Kitabın Adı: OSMANLI MÜELLİFLERİ
Yazar Adı: AHMED REMZİ AKYÜREK MİFTAH'UL KÜTÜB VE ESAMİ-İ MÜELLİFİN FİHRİSTİ
Baskı: 2009
Ebat: 17x24,5 cm
Sayfa: 1251
Kağıt: İthal Kağıt
ISBN: 975-82-01-11-5
Fiyatı: 150 TL
Açıklama:

Osmanlı döneminde yetişmiş 1691 Türk Müelliflerinin biyografisini içeren eser, müelliflerin ihtisas ve mesleklerine göre gruplandırılarak tertip edilmiştir. Bu tasnife göre, müelliflerden 288'ini tasavvuf erbabı, 465'ini alimler, 510'unu şair ve edipler,237'ini tarih, 84'ünün tıp ve 107'si de riyazi ilimlere sahasında eser bırakmış müellifler meydana getirmektedir. Ayrıca çeşitli vesilelerle 480 müellifin daha biyografisine yer verilmiştir. Adı zikredilen eser sayısı 9000'i aşkındır. Biygrafilerde, müelliflerin doğum ve ölüm tarihleri ile yerleri, meslekleri ve eserlerinin belirtilmesine özen gösterilmiştir. Müellifler ait oldukları, ait oldukları bölümde alfabetik ve yine kendi içinde vefat tarihlerine göre sıralanmışlardır. Osmanlı Müellifleri, yayınlandığı günden başlayarak büyük takdir toplamış, Mehmet Tahir beye bütün dünyada saygın bir yer kazandırmıştır.
   
   
     yukarı