1975 yılında Malatya’da doğan Arzu Taşcan ilk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Taşcan, yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında (2000), doktora eğitimini de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında (2011) tamamladı. 1997-1999 yıllan arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağh ilköğretim ve ortaöğretim kurumlannda öğretmen olarak çalıştı. 1999 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanh Müesseseleri ve Medeniyeti Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2013 yılında aynı anabilim dalında Yardımcı Doçentliğe atanmakla beraber halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yazarın “Türkler Arasında, Türkiye’deki Misyonerlik Faaliyetleri ve Ro- bert Kolej” adlı çevirisini yaptığı kitabın yanında ‘Balkanlar ve Misyonerlik’ hakkında makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Arzu Taşcan - Yazarın kitapları

Kapat