1967 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde doğan Ertan Gökmen, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladı. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans; 2000 yılında da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 1992-1995 yıllan arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlannda öğretmen olarak çalıştı. 1996 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2017 yılından bu yana aynı bölümde profesör olarak devam etmektedir. Yazarın “Tanzimat’tan E. Meşrutiyet’e Demirci Kazası” (2007), “Osmanh Dönemi Gördes Hahcıhğı”, “Demirci Tarihinin Kaynaklan Karataş Nahiyesi Köyleri Temettuat Defterleri (1844-1845)”, “Demirci Tarihinin Kaynaklan Demirci Kazası Çiftlikleri ve Şehir Nahiyesi Köyleri Temettuat Defterleri (1844-1845)” ve “812 Numaralı Ayniyat Defteri Işığında Aydın Vilayetinde Suç ve Ceza (1866-1877)” adlı kitap çalışmalarının yanı sıra Osmanı sosyo-ekonomik tarihi ile Batı Anadolu tarihine dair makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Ertan Gökmen - Yazarın kitapları

Kapat