1970 yılında Mersin (İçel) ili Anamur İlçesinde doğan yazar, ilk orta ve lise eğitimini Anamur’da tamamlamıştır. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1994 yılında bitirmiş akabinde 1994-1995 yılları arasında MEB bünyesinde Öğretmenlik yapmıştır. 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım atmış, aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsünde “XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu Yüksek Lisans Tezini 1998 yılında tamamlamıştır. Yazar, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında başladığı “Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930” konulu Doktora tezini de 2006 yılında tamamlayarak Dr unvanı almıştır. Yazarın “Mübadele (Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925)” ve “Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-1951)” başlıklı iki tane müstakil kitabı ayrıca Ermeniler, Yahudiler ve Yörükler üzerine 4 editör kitabı ve birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Doç. Dr. olarak görev yapmakta olan yazar evli ve bir çocuk babasıdır.

İbrahim Erdal - Yazarın kitapları

Kapat