Tanınmış Uluslararası Yayınevi Beyanı

İdeal Kültür Yayıncılık, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)'nın Doçentlik Başvuru Şartları’nda belirttiği tanımda tanınmış/bilinen Uluslararası Yayınevi olup, en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın tanınmış/bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi statüsündedir. İdeal Kültür Yayıncılık 2011 yılından itibaren faaliyetlerini bu tanım kapsamında sürdürmektedir.

Türkçe dili dışında yayınlanmış 20’den fazla yayını bulunan İdeal Kültür Yayıncılık, 17 Ocak 2020 tarihinde 31011 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan değişikliklerle birlikte Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne göre Tanınmış Uluslararası Yayınevi niteliğine haizdir.

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve düzenli yayın yapan, 2011 yılından itibaren de faaliyetlerine ‘Uluslararası Yayınevi’ statüsünde devam eden İdeal Kültür Yayıncılık, kuruluşundan bu yana 2019 yılı Aralık ayına kadar geçen sürede 159 kitap yayımlamış ve bu kitapların 44 adeti yurtdışında bulunan kütüphanelerde kataloglanmıştır.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanına Ait Yayın Listesi’nde İdeal Kültür Yayıncılık tarafından T.C. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığınca belirlenmiş Temel Alanlara Göre Uluslararası Yayınevi statüsünde yayınlanmış kitap listesi yer almaktadır. Ek Yayın Liste 1’de, İdeal Kültür Yayıncılık tarafından yayınlanan ve YÖK’ün belirlediği dünyanın önde gelen üniversite ve kamu kütüphanelerinde kataloglanan kitaplarımızın listesi sıralanmıştır. Bu kitaplarımızın tanıtımlarına ve basım bilgilerine Ek Yayın Listesi 2’den ulaşabilirsiniz. Ek Yayın Listesi 3’de İdeal Kültür Yayıncılık kitaplarının bulunduğu yabancı kütüphanelerin online indeks linkleri verilmiştir. İdeal Kültür Yayıncılık Yayın Listesi’nde, yayınevi tarafından bugüne değin basılmış olan kitapların listesine ulaşabilirsiniz. İdeal Kültür Yayıncılık Yabancı Yayın Listesi’nde yayın listemizde yer alan Türkçe dili dışında basılmış olan yayınlarımız ayrı bir liste olarak verilmiştir.

Uluslararası Yayınevi Statüsü Beyanı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanına Ait Yayın Listesi 

Ek Yayın Listesi-1

Ek Yayın Listesi-2

Ek Yayın Listesi-3 

İdeal Kültür Yayıncılık Yayın Listesi

İdeal Kültür Yayıncılık Yabancı Yayın Listesi

 

Kapat