2000 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2004 yılında bitirmiştir. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde Türk Halkbilimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu programdan Gaziantep Yer Adlarının Halkbilimi Bakımdan Değerlendirilmesi adlı teziyle 2008 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım atmıştır. 2013 yılında doktora eğitimini Sözlü ve Yazılı Kültür Tartışmaları Açısından Fuzûlî Şiirlerinde Varyantlaşma adlı teziyle tamamlamıştır. Yazarın “Hikâyesi ve Efsaneleriyle Gaziantep Semtleri”, “Sözün Büyüsü Fuzûlî Şiirlerinde Varyantlaşma” ve “Taş, Can ve Kutsal Yozgat’ta Ziyaret Mekânları” adlı üç tane müstakil kitabı ayrıca birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Hâlen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan yazar evli ve bir çocuk annesidir.

Tuğçe Erdal - Yazarın kitapları

Kapat